Zmiana treści zapytania ofertowego

Dotyczy zapytania ofertowego nr 11/1.1.1/2017 z dnia 16.10.2017

Zmiana z dnia 17.10.2017r.
 
W związku z błędem w formularzu ofertowym I oraz II części przedmiotu zamówienia dodano poprawne załączniki uzupełnione o pole dotyczące oferowanego terminu dostawy:
Zał. nr 1 - FORMULARZ OFERTOWY I CZĘŚĆ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - NORMALIA
Zał. nr 2 -FORMULARZ OFERTOWY II CZĘŚĆ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ELEMENTY ZŁĄCZNE

Pozostałe zapisy Zapytania Ofertowego pozostają bez zmian.

Pliki do pobrania:

pdf
Zaktualizowany zał. nr 1 Formularz Ofertowy część I NORMALIA
pdf
Zaktualizowany zał. nr 2 Formularz Ofertowy część II ELEMENTY ZŁĄCZNE