Informacja o wydłużeniu terminu składania ofert

Dotyczy zapytania ofertowego nr 10/1.1.1/2017 z dnia 04.04.2017r.

 

 

INFORMACJA O WYDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT DOTYCZĄCYCH ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 10/1.1.1/2017 Z DNIA 04.04.2017r.

 

Uprzejmie informujemy o wydłużeniu do 13.04.2017r. do godz.: 16.00 terminu składania ofert w postępowaniu ofertowym nr 10/1.1.1/2017 z dnia 04.04.2017r. na dostawę materiałów do testów produkcyjnych – surowce i półprodukty, w ramach realizacji projektu „Opracowanie innowacyjnych prototypów lekkich i trwałych elementów oraz konstrukcji do zabudowy pojazdów ciężarowych, dostawczych, przyczep i naczep” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

W związku z powyższym punkt V, pkt. 1 zapytania ofertowego nr 10/1.1.1/2017 ulega zmianie i otrzymuje brzmienie:

1.Oferta na załączonym formularzu ofertowym powinna być przesłana na adres poczty elektronicznej: agata.krasuska@bozamet.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej, bądź  dostarczona osobiście na adres Bozamet Sp. z o.o., Ujrzanów 282a, 08-110 Siedlce, do dnia 13.04.2017 r. godz.: 16.00 (liczy się data wpływu).

 

Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert została umieszczona na stronie www.bozamet.pl oraz www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.

 

 

 

Ujrzanów 11.04.2017r.