Aktualne projekty

 

Unia

 

Nazwa projektu:

 

Opracowanie innowacyjnych prototypów lekkich i trwałych elementów oraz konstrukcji do zabudowy pojazdów ciężarowych, dostawczych, przyczep i naczep.

 

Planowane efekty:

 

Opracowane zostaną dwie grupy produktów: systemy słupków oraz dachów przesuwnych. Prototypy będą uwzględniać nowe rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne oraz wykorzystanie do produkcji zaawansowanych materiałów kompozytowych i wysokowytrzymałej stali, co pozwoli na zmniejszenie masy przy jednoczesnym zwiększeniu żywotności (trwałości), poziomu bezpieczeństwa oraz efektywności eksploatacji środków transportu. Opracowywane rozwiązania pozwolą spełniać środkom transportu wyostrzone wymagania ekologiczne - w zakresie oszczędności energii, wielkości emisji związków szkodliwych, materiałochłonności produkcji i odzysku surowców w ostatniej fazie cyklu życia.

 

Wartość projektu: 14 306 538,38 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 8 835 285,56 zł

 

Beneficjent: BOZAMET Sp. z o.o., Ujrzanów 282a, 08-110 Siedlce