Informacja o wydłużeniu terminu składania ofert

INFORMACJA O WYDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT W RAMACH ROZEZNANIA RYNKU  
NR 1/1.1.1/2017 dotyczącym dostawy materiałów do testów produktów  – oprzyrządowanie niezbędne do wykonania serii pilotażowej nowych produktów

 

 

Uprzejmie informujemy o wydłużeniu do 26.06.2017r. do godz.: 16.00 terminu składania ofert w rozeznaniu rynku  nr 1/1.1.1/2017 dotyczącym dostawy materiałów do testów produktów  – oprzyrządowanie niezbędne do wykonania serii pilotażowej nowych produktów,prowadzonym
w ramach realizacji projektu „Opracowanie innowacyjnych prototypów lekkich i trwałych elementów oraz konstrukcji do zabudowy pojazdów ciężarowych, dostawczych, przyczep i naczep” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

 

W związku z powyższym punkt V, pkt. 1 rozeznania rynku nr 1/1.1.1/2017 ulega zmianie i otrzymuje brzmienie:

1. Oferta na załączonym formularzu ofertowym powinna być przesłana na adres poczty elektronicznej agata.krasuska@bozamet.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej, bądź  dostarczona osobiście na adres Bozamet Sp. z o.o., Ujrzanów 282a, 08-110 Siedlce, do dnia 26.06.2017 r. godz.: 16.00 (liczy się data wpływu).

 

 

Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert została umieszczona na stronie www.bozamet.pl.

 

 

 

Ujrzanów 20.06.2017r.

Pliki do pobrania:

pdf
Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert