Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

                                                                                                        Ujrzanów, dnia 14.02.2017 r.  

Zamawiający:

Bozamet Sp. z o.o.                                                                           

Ujrzanów 282A

08-110 Siedlce

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot. zapytania ofertowego nr 8/1.1.1/2016 z dnia 29.12.2016r.

Zamawiający – Bozamet Sp. z o.o., Ujrzanów 282a, 08-110 Siedlce informuje, że w wyniku zapytania ofertowego nr 8./1.1.1/2016 z dnia 29.12.2016r.nazaprojektowanie i budowę innowacyjnej prototypowej linii do nanoszenia warstw wierzchnich, w ramach realizacji projektu „Opracowanie innowacyjnych prototypów lekkich i trwałych elementów oraz konstrukcji do zabudowy pojazdów ciężarowych, dostawczych, przyczep i naczep” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

Oferta najkorzystniejsza:

BUDREM Sp. z o.o.,

ul. Chrobrego 105/107

87-100 Toruń

 

 

Oferty odrzucone:

brak

 

Informacja o wynikach niniejszego postępowania zamieszczona została na www.bozamet.pl, stronie www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz wysłana pocztą elektroniczną bądź tradycyjną do każdego wykonawcy, który złożył ofertę.

 

           

Pliki do pobrania:

pdf
Lakiernia_info