Zmiana treści rozeznania rynku

Dotyczy: Rozeznania rynku nr 1/1.1.1/2017 z dnia 14.06.2017 dotyczącym dostawy materiałów do testów produktów  – oprzyrządowanie niezbędne do wykonania serii pilotażowej nowych produktów

 

Ujrzanów 20.06.2017                          

 

Do wszystkich Wykonawców uczestniczących w rozeznaniu rynku

 

ZMIANA TREŚCI ROZEZNANIA RYNKU NR 1/1.1.1./2017

 

Zamawiający informuje, iż wprowadza zmianę w treści rozeznania rynku nr 1/1.1.1/2017 w zakresie opisu przedmiotu zamówienia oraz terminu składania ofert.

W związku z powyższym zmianie ulega:

  • Punkt II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

I CZĘŚĆ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: ELEMENTY ZŁĄCZNE

Pozycje 28, 29, 47, 48, 49 oraz 50 otrzymują brzmienie:

Lp.

NAZWA

LICZBA SZTUK

NR NORMY

28

Wkręt dociskowy M16x20

6

PN-87/M-82314

29

Wkręt dociskowy M12 x16

13

PN-87/M-82314

47

Śruba M8 x 45

19

PN-82302 ISO 4762

48

Śruba M8 x 50

8

PN-82302 ISO 4762

49

Śruba M8 x 60

4

PN-82302 ISO 4762

50

Śruba M16 x 50

4

PN-82302 ISO 4762

 

  • Punkt V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT, pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Oferta na załączonym formularzu ofertowym powinna być przesłana na adres poczty elektronicznej agata.krasuska@bozamet.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej, bądź  dostarczona osobiście na adres Bozamet Sp. z o.o., Ujrzanów 282a, 08-110 Siedlce, do dnia 26.06.2017 r. godz.: 16.00 (liczy się data wpływu).

 

Pozostałe zapisy rozeznania rynku nie ulegają zmianie. Zaktualizowany Załącznik nr 1 Formularz Ofertowy I część przedmiotu zamówienia: ELEMENTY ZŁĄCZNE do rozeznania rynku nr 1/1.1.1/2017 z dnia 14.06.2017 roku zostaje umieszczony na www.bozamet.pl.

 

 

 

Pliki do pobrania:

pdf
Zaktualizowany zał. nr 1 Formularz Ofertowy część I ELEMENTY ZŁĄCZNE