Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ujrzanów, dnia 19.11.2018 r. 

 

Zamawiający:

Bozamet Sp. z o.o., Ujrzanów 282A, 08-110 Siedlce

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. zapytania ofertowego nr 2/1.1.1/2018 z dnia 11.10.2018 r.

Zamawiający – Bozamet Sp. z o.o., Ujrzanów 282a, 08-110 Siedlce informuje, że w wyniku zapytania ofertowego nr 2/1.1.1/2018 z dn. 11.10.2018 r. na dostawę materiałów do testów produkcyjnych  – surowce i półprodukty, w ramach realizacji projektu „Opracowanie innowacyjnych prototypów lekkich i trwałych elementów oraz konstrukcji do zabudowy pojazdów ciężarowych, dostawczych, przyczep i naczep”współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

1. Oferta najkorzystniejsza dotycząca I części przedmiotu zamówienia BLACHA:

SSAB POLAND SP. Z O.O., UL. KOLEJOWA 15, 55-020 ŻÓRAWINA (CENA NETTO 184.127,14 PLN)

Oferty odrzucone: brak

2. Oferta najkorzystniejsza dotycząca II części przedmiotu zamówienia PROFILE ALUMINIOWE: ALIPLAST EXTRUSION SP. Z O.O., UL. WACŁAWA MORITZA 3, 20-276 LUBLIN(CENA NETTO 390.435,78 PLN)

Oferty odrzucone: brak

Informacja o wynikach niniejszego postępowania zamieszczona została na www.bozamet.pl, stronie www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz wysłana pocztą elektroniczną bądź tradycyjną do każdego wykonawcy, który złożył ofertę.

Pliki do pobrania:

pdf
Zawiadomienie o wyborze oferty