Informacje o wynikach postępowania zapytanie ofertowego nr 1/1.1.1/2018

Ujrzanów, dnia 15.03.2018 r.  

Zamawiający:

Bozamet Sp. z o.o.                                                                                                       

Ujrzanów 282A

08-110 Siedlce

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. zapytania ofertowego nr 1/1.1.1/2018 z dnia 23.01.2018 r.

 

Zamawiający – Bozamet Sp. z o.o., Ujrzanów 282a, 08-110 Siedlce informuje, że w wyniku zapytania ofertowego nr 1/1.1.1/2018 z dn. 23.01.2018 r. na dostawę materiałów do testów produkcyjnych  – surowce i półprodukty, w ramach realizacji projektu „Opracowanie innowacyjnych prototypów lekkich i trwałych elementów oraz konstrukcji do zabudowy pojazdów ciężarowych, dostawczych, przyczep i naczep”współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

  1. Oferta najkorzystniejsza dotycząca I części przedmiotu zamówienia: BLACHA NIERDZEWNA:

THYSSENKRUPP MATERIALS POLAND S.A., UL. GRUDZIĄDZKA 159, 87-100 TORUŃ (CENA NETTO 23.490,00 PLN)

Oferty odrzucone: brak

  1. Oferta najkorzystniejsza dotycząca II części przedmiotu zamówienia: STAL O STANDARDOWYCH

PARAMETRACH:

THYSSENKRUPP MATERIALS POLAND S.A., UL. GRUDZIĄDZKA 159, 87-100 TORUŃ (CENA NETTO 25.223,40 PLN)

Oferty odrzucone: brak

  1. Oferta najkorzystniejsza dotycząca III części przedmiotu zamówienia: STAL O PODWYŻSZONYCH PARAMETRACH:

SSAB POLAND SP. Z O.O., UL. KOLEJOWA 15, 55-020 ŻÓRAWINA (CENA NETTO 467.815,64 PLN)

Oferty odrzucone: brak

  1. Oferta najkorzystniejsza dotycząca IV części przedmiotu zamówienia: BLACHA OCYNKOWANA

SSAB POLAND SP. Z O.O., UL. KOLEJOWA 15, 55-020 ŻÓRAWINA (CENA NETTO 34.071,00 PLN)

Oferty odrzucone: brak

 

Informacja o wynikach niniejszego postępowania zamieszczona została na www.bozamet.pl, stronie www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz wysłana pocztą elektroniczną bądź tradycyjną do każdego wykonawcy, który złożył ofertę.

 

Pliki do pobrania:

pdf
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty