Informacje o wynikach postępowania

Ujrzanów dnia, 9.06.2016 r.

 

Zamawiający:

Bozamet Sp. z o.o.                                                                           

Ujrzanów 282A

08-110 Siedlce

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot. zapytania ofertowego nr 5/1.1.1/2016 z dnia 31.05.2016r.

 

Zamawiający – Bozamet Sp. z o.o., Ujrzanów 282a, 08-110 Siedlce informuje, że w wyniku zapytania ofertowego nr 5./1.1.1/2016 z dnia 31.05.2016r.dot. zakupu wartości niematerialnych i prawnych:

 

programów do zarządzania danymi i plikami, zmianami inżynierskimi i utrzymania prawidłowej metodyki prac badawczo-rozwojowych oraz tworzenia treści graficznych, w ramach  realizacji projektu „Opracowanie innowacyjnych prototypów lekkich i trwałych elementów oraz konstrukcji do zabudowy pojazdów ciężarowych, dostawczych, przyczep i naczep” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

Oferta najkorzystniejsza:

Premium Solutions Polska Sp. z o.o. Sp. K.

Al. Krakowska 271,

02-133 Warszawa

 

Oferty odrzucone:

brak

 

Informacja o wynikach niniejszego postępowania zamieszczona została na www.bozamet.pl, stronie www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz wysłana pocztą elektroniczną bądź tradycyjną do każdego wykonawcy, który złożył ofertę.

Pliki do pobrania:

pdf
Informacje O Wynikach Postępowania