Informacje o Wynikach Postępowania

Ujrzanów, dnia 06.10.2016r.  

Zamawiający:

Bozamet Sp. z o.o.                                                                           

Ujrzanów 282A

08-110 Siedlce

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot. zapytania ofertowego nr 7/1.1.1/2016 z dnia 16.09.2016r.

 

Zamawiający – Bozamet Sp. z o.o., Ujrzanów 282a, 08-110 Siedlce informuje, że w wyniku zapytania ofertowego nr 7./1.1.1/2016 z dnia 16.09.2016r.dot. wyłonienia podwykonawcy zadań merytorycznych w zakresie badań przemysłowych i prac rozwojowych związanych z opracowaniem innowacyjnych prototypów lekkich i trwałych elementów oraz konstrukcji do zabudowy pojazdów ciężarowych, dostawczych, przyczep i naczep, w ramach realizacji projektu „Opracowanie innowacyjnych prototypów lekkich i trwałych elementów oraz konstrukcji do zabudowy pojazdów ciężarowych, dostawczych, przyczep i naczep” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

Oferta najkorzystniejsza:

Instytut Obróbki Plastycznej 

ul. Jana Pawła II 14,

61-139 Poznań

 

Oferty odrzucone:

brak

 

Informacja o wynikach niniejszego postępowania zamieszczona została na www.bozamet.pl, stronie www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz wysłana pocztą elektroniczną bądź tradycyjną do każdego wykonawcy, który złożył ofertę.

 

Pliki do pobrania:

pdf
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty