ZAPYTANIE OFERTOWE 11/1.1.1/2017

 

Bozamet Sp. z o.o.                                                                                                        Ujrzanów, dnia 16.10.2017

Ujrzanów 282A

08-110 Siedlce

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE  NR 11/1.1.1/2017

dotyczące dostawy materiałów do testów produktów  – oprzyrządowanie niezbędne do wykonania serii pilotażowej nowych produktów

 

 

Postępowanie prowadzone jest w związku z realizacjąprojektu „Opracowanie innowacyjnych prototypów lekkich i trwałych elementów oraz konstrukcji do zabudowy pojazdów ciężarowych, dostawczych, przyczep i naczep” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Priorytet I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. 1.       Nazwa i adres zamawiającego:

Bozamet Sp. z o.o., Ujrzanów 282a, 08-110 Siedlce

NIP: 821 24 72 363,

REGON: 140793199

www.bozamet.pl, info@bozamet.pl

pon.-pt. 8.00-16.00

tel. +48 25 63339894  fax. +48 25 6323140

 

 1. 2.       Tryb zamówienia: zapytanie ofertowe

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

44500000-5 Narzędzia, zamki, klucze, zawiasy, mocowania, łańcuchy i sprężyny

44531400-5 Śruby

44531510-9 Śruby i wkręty

44550000-0 Sprężyny

44165300-7 Tuleje

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów do testów produktów  – oprzyrządowanie niezbędne do wykonania serii pilotażowej nowych produktów.

Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części:

I CZĘŚĆ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: NORMALIA

 

L.P.

NAZWA
(DOPUSZCZALNY ODPOWIEDNIK / ZAMIENNIK)

LICZBA SZTUK

NR NORMY/ OZNACZENIE/ PARAMETRY

 

PARAMETRY OKREŚLAJĄCE
DOPUSZCZALNY ZAMIENNIK

1

Sprężyna

18

ISO SE-16032

Sprężyna zwojowa, średnica 16mm, długość 32mm

2

Zaczep RCB

128

RCB

Uchwyty/zaczepy do montażu tulei i słupów prowadzących

3

Śruba pasowana
SPN06080

40

SPN06080

Śruba pasowana M5, średnica rdzenia Ø6mm, długość rdzenia 80mm

4

Sprężyna

40

ISO SG-12064

Sprężyna zwojowa, średnica 12mm, długość 54mm

5

Tuleja prowadząca
BEB80XL

16

BEB80XL

Tuleja kołnierzowa, średnica wew. 80mm, dł. całkowita 150mm,  wysokość części wchodzącej w płytę 77mm

6

Transporter
NA 250 x 1500

1

NA 250 x 1500

Przenośnik do odprowadzania broków/odpadów. Szerokość 250mm, długość 1500mm.

7

Transporter
NA 100 x 750

1

NA 100 x 750

Przenośnik do odprowadzania broków/odpadów. Szerokość 100mm, długość 750mm.

8

Słup prowadzący
STNH80400

8

STNH80400

Słup tolerowany h4÷h3, średnica 80mm, długość 400mm

9

Sprężyna gazowa
CW 11800 C=50

12

CW 11800 C=50

Sprężyna gazowa o nacisku 11800kg, skok 50mm, średnica korpusu 150mm, średnica tłoka 100mm, rozstaw otworów montażowych 70, 7x100mm, otwory 4xM10

10

Śruba pasowana
SPN24160

20

SPN24160

Śruba pasowana M20, średnica rdzenia Ø24mm, długość rdzenia 160mm

11

Pierścień mocujący
RTN80

12

 RTN80

Podkładka do montażu słupa w oprawie bramowej. Wymagana średnica 93mm, grubość 12mm, otwór pod śrubę M12, ze stożkiem

12

Stempel
SQ 4x100

10

SQ 4x100

Odklejacze/wypychacze o średnicy 4mm, długość 100mm, „łeb” cylindryczny, Materiał HSS

13

Sprężyna
JIS TH - 08080

10

JIS TH - 08080

Sprężyna o średnicy zew. 8mm, wew. 4mm, długość 80mm, nacisk 10-11N/mm

14

Ogniwo ruchome
LBO-24040

16

LBO-24040

Uchwyt do montażu narzędzia, gwint M24

15

Sprężyna gazowa
CW 6600 C=19

12

CW 6600 C=19

Sprężyna gazowa o nacisku 6600kg, skok 19mm, średnica korpusu 120mm, średnica tłoka 75mm, rozstaw otworów montażowych 56,6x80mm, otwory 4xM10

16

Śruba pasowana
SPN24065

20

SPN24065

Śruba pasowana M20, średnica rdzenia Ø24mm, długość rdzenia 65mm

17

Tuleja prowadząca
BEB80C

16

BEB80C

Tuleja kołnierzowa, średnica wew. 80mm, dł. całkowita 91mm,  wysokość części wchodzącej w płytę 78mm

18

Słup prowadzący
STNH80355

8

STNH80355

Słup tolerowany h4÷h3, średnica 80mm, długość 355mm

19

Stempel
RC 10x32x100x6.5

202

RC 10x32x100x6.5

Stempel standardowy okrągły, średnica trzpienia Ø10 mm długość 100 mm ; średnica wykrawania Ø6,5 mm długość robocza 32 mm

20

Stempel
RC 13x32x100x7

8

RC 13x32x100x7

Stempel standardowy okrągły, średnica trzpienia Ø13 mm długość 100 mm ; średnica wykrawania Ø7 mm długość robocza 32 mm

21

Przenośnik taśmowy
NA-250x1750

4

NA-250x1750

Przenośnik do odprowadzania broków/odpadów. Szerokość 250mm, długość 1750mm.

22

Sprężyna gazowa
CW 6600 C=19

12

CW 6600 C=19

Sprężyna gazowa o nacisku 6600kg, skok 19mm, średnica korpusu 120mm, średnica tłoka 75mm, rozstaw otworów montażowych 56,6x80mm, otwory 4xM10

23

Listwa kątowa
RGB19500

56

RGB19500

Wg rysunku katalogowego. Zachować wymiary listwy oraz rozstawy otworów.

 

24

Płytka ślizgowa
PDB18073

28

PDB18073

Wg rysunku katalogowego. Zachować wymiary listwy oraz rozstawy otworów.

 

25

Śruba pasowana
SPN10080

84

SPN10080

Śruba pasowana M8, średnica rdzenia Ø10mm, długość rdzenia 80mm

26

Sprężyna
ISO SB-20051

84

ISO SB-20051

Sprężyna zwojowa do podwyższonych obciążeń ISO średnica Ø20 długość 51

27

Zespół wałeczka
ROLL-A40-100

56

ROLL-A40-100

Wszystkie wymiary wg karty katalogowej

 

28

Śruba pasowana
SPN24160

4

 SPN24160

Śruba pasowana M20, średnica rdzenia Ø24mm, długość rdzenia 160mm

29

Sprężyna gazowa
CW 6600 C=50

12

CW 6600 C=50

Sprężyna gazowa o nacisku 6600kg, skok 50mm, średnica korpusu 120mm, średnica tłoka 75mm, rozstaw otworów montażowych 56,6x80mm, otwory 4xM10

 

 

 

II CZĘŚĆ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: ELEMENTY ZŁĄCZNE

 

 

L.P.

 

NAZWA
  

LICZBA SZTUK

NR NORMY/ OZNACZENIE/ PARAMETRY

1

Śruba z łbem gniazdowym

66

ISO 4762 - M6 x 10

2

Śruba z łbem gniazdowym

128

ISO 4762 - M8 x 20

3

Śruba z łbem gniazdowym

18

ISO 4762 - M16 x 65

4

Śruba z łbem gniazdowym

164

ISO 4762 - M16 x 100

5

Śruba z łbem gniazdowym

36

ISO 4762 - M12 x 20

6

Śruba z łbem gniazdowym

22

ISO 4762 - M10 x 100

7

Śruba z łbem gniazdowym

30

ISO 4762 - M16 x 110

8

Śruba z łbem gniazdowym

144

ISO 4762 - M12 x 70

9

Śruba z łbem gniazdowym

84

ISO 4762 - M12 x 60

10

Śruba z łbem gniazdowym

16

ISO 4762 - M16 x 70

11

Śruba z łbem płaskim

2

ISO 10642 - M12 x  40

12

Śruba z łbem płaskim

3

ISO 10642 - M12 x  20

13

Śruba z łbem gniazdowym

62

ISO 4762 - M10 x 40

14

Śruba z łbem gniazdowym

212

ISO 4762 - M12 x 100

15

Śruba z łbem gniazdowym

60

ISO 4762 - M16 x 60

16

Kołek h6

10

ISO 8734 - 10 x 85 - A

17

Śruba z łbem gniazdowym

405

ISO 4762 - M12 x 40

18

Śruba z łbem stożkowym

9

ISO 10642 - M12 x  20

19

Śruba z łbem gniazdowym

152

ISO 4762 - M10 x 20

20

Śruba z łbem gniazdowym

36

ISO 4762 - M6 x 30

21

Śruba z łbem gniazdowym

192

ISO 4762 - M12 x 110

22

Śruba z łbem gniazdowym

32

ISO 4762 - M16 x 40

23

Śruba z łbem gniazdowym

100

ISO 4762 - M12 x 50

24

Śruba z łbem stożkowym

3

ISO 10642 - M12 x  40

25

Śruba z łbem gniazdowym

1

ISO 4762 - M6 x 20

26

Śruba z łbem gniazdowym

24

ISO 4762 - M12 x 25

27

Śruba z łbem gniazdowym

24

ISO 4762 - M12 x 80

28

Śruba z łbem gniazdowym

160

ISO 4762 - M10 x 55

29

Śruba z łbem gniazdowym

112

ISO 4762 - M8 x 25

30

Śruba z łbem gniazdowym

56

ISO 4762 - M16 x 130

31

Śruba z łbem gniazdowym

168

ISO 4762 - M12 x 30

32

Śruba z łbem gniazdowym

56

ISO 4762 - M16 x 120

33

Śruba z łbem gniazdowym

42

ISO 4762 - M10 x 30

34

Śruba z łbem gniazdowym

84

ISO 4762 - M10 x 45

35

Śruba z łbem gniazdowym

84

ISO 4762 - M10 x 65

 

III. WARUNKI UCZESTNICTWA:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki:

 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
 2. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowanej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 3. Oferent musi posiadać odpowiednie zasoby i doświadczenie, niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.
 4. W postępowaniu nie mogą brać udziału Wykonawcy w stosunku do których otwarto postępowanie likwidacyjne lub ogłoszono upadłość.
 5. Oferent powinien zagwarantować sposób realizacji zamówienia korzystny z punktu widzenia ochrony środowiska poprzez zapewnienie minimalizacji zużycia materiałów, surowców, energii itp. niezbędnych do realizacji.
 6. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.
 7. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty (wyszczególnione w pkt IV ) złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego – spełnia/nie spełnia.
 8. Niespełnienie jakiegokolwiek z wyżej wymienionych warunków skutkować będzie odrzuceniem oferty.
 9. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę
  w stosunku do przedmiotu zamówienia. Za rażąco niską cenę uznawana jest w szczególności cena niższa o 30% średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert.
 10. Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Oferent powinien przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie;
 2. Oferent ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Oferenta w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Oferent zobowiązuje się nie rościć
  z tego tytułu żadnych żądań względem Zamawiającego;
 3. Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu ofertowym dołączonym do niniejszego zapytania ofertowego (Załącznik nr 1 i/lub  Załącznik nr 2);
 4. Oferta powinna:

- być sporządzona w języku polskim, pismem odręcznym lub elektronicznie za pomocą edytora tekstu i wydrukowana,

- posiadać datę sporządzenia,

- być podpisana przez Oferenta (osoby uprawnione do reprezentacji lub pełnomocnika),

- w ofercie należy podać cenę ostateczną wartości zamówienia w złotych, cyfrowo i słownie,
z wyodrębnieniem należnego podatku VAT–jeżeli występuje.

5. Do oferty załączyć należy podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub  pełnomocnika:

- zał. nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych;

- zał. nr 4 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;

 1. Ponadto, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, do oferty Oferent załącza oświadczenia lub dokumenty:

- zał. nr 5 - Potwierdzające posiadanie uprawnień / pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub dokumentów rejestrowych;

7. Wszystkie załączniki stanowią integralną część zapytania ofertowego.

8. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów:

- dokumenty mogą być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę/osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność
z oryginałem";

- Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości;

- pożądane jest, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane, oferta była trwale zszyta, uniemożliwiająca samoistne jej zdekompletowanie.

9. Oferty, nie spełniające powyższych wymogów oraz kryteriów opisanych w warunkach uczestnictwa uznaje się za nieważne i nie będę rozpatrywane;

10. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną i/lub dwie części przedmiotu zamówienia, przy czym na każdą z części zamówienia oddzielnie.

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

1. Oferta na załączonym formularzu ofertowym powinna być przesłana na adres poczty elektronicznej agata.krasuska@bozamet.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej, bądź  dostarczona osobiście na adres Bozamet Sp. z o.o., Ujrzanów 282a, 08-110 Siedlce, do dnia 24.10.2017 r. godz.: 14.00 (liczy się data wpływu).

 

Wymagane dodatkowe oznaczenie koperty:

„Oferta dot. zapytania ofertowego nr 11/1.1.1./2017 z dnia 16.10.2017 na dostawę materiałów do testów produktów – oprzyrządowanie niezbędne do wykonania serii pilotażowej nowych produktów”.

Wpłynięcie oferty w formie elektronicznej powinno zostać potwierdzone przez Oferenta, w przeciwnym wypadku Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za oferty, które nie dotrą w terminie na podany adres mailowy Zamawiającego.

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert bądź udokumentowania uprawnień, potencjału technicznego lub doświadczenia zawodowego itp.

5. Zapytanie ofertowe zostaje umieszczone na stronie www.bozamet.pl oraz www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

 

VI. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

 1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

 

Lp.

 

Kryterium

 

 

Wartość punktowa wagi kryterium

1

Cena netto

90

2

Termin dostawy (w dniach)

10

 

Ocena będzie dokonywana według skali punktowej przy założeniu, że maksymalna  punktacja wynosi 100 punktów, w następujący sposób:

 

 1. 1.       Cena:

Ocenie podlega cena całkowita (w złotych netto). 

Sposób przyznawania:

Cena przedstawiona w ofercie będzie oceniana zgodnie z zależnością:

Pc = (Cn/Cr) x 90

gdzie:

- oferta z najniższą ceną otrzymuje maksymalną liczbę 90 punktów

Pc – liczba punktów w kryterium cena oferty przyznanych rozpatrywanej ofercie

Cn – najniższa zaoferowana cena

Cr – cena z rozpatrywanej oferty

90 – waga kryterium

Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

Ocena kryterium zostanie dokonana na podstawie załącznika dotyczącego danej części przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 -  Formularz Ofertowy I część przedmiotu zamówienia / zał. nr 2 - Formularz Ofertowy II część przedmiotu zamówienia)

 

 1. 1.       Termin dostawy:

Ocenie podlega zaproponowany termin dostawy w dniach kalendarzowych, liczonych od dnia podpisania umowy.

Sposób przyznawania:

Termin dostawy przedstawiony w ofercie będzie oceniany zgodnie z zależnością:

Pc = (Cn/Cr) x 10

gdzie:

- oferta z najkrótszym terminem dostawy otrzymuje maksymalną liczbę 10 punktów

Pc – liczba punktów w kryterium termin dostawy przyznanych rozpatrywanej ofercie

Cn – najkrótszy zaoferowany termin dostawy

Cr – termin dostawy z rozpatrywanej oferty

10 – waga kryterium

Maksymalną liczbę punktów 10 otrzyma oferta z najkrótszym terminem dostawy.

Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

Ocena kryterium zostanie dokonana na podstawie załącznika dotyczącego danej części przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 -  Formularz Ofertowy I część przedmiotu zamówienia / zał. nr 2 - Formularz Ofertowy II część przedmiotu zamówienia)

 

2. Wynik – oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans dla każdej z części przedmiotu zamówienia oddzielnie (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

3.W przypadku ofert, które otrzymają taką sama ilość punktów  za wszystkie ww. kryteria, wybrana zostanie oferta uwzględniająca sposób realizacji dostawy bądź usługi najkorzystniejszy
z punktu widzenia ochrony środowiska poprzez zapewnienie minimalizacji zużycia materiałów, surowców, energii itp. niezbędnych do realizacji zamówienia.

 

VII. Informacje dotyczące oceny ofert:

 1. Informację o wyniku postępowania umieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego www.bozamet.pl, stronie www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl. oraz wysyła pocztą elektroniczną bądź tradycyjną do każdego wykonawcy, który złożył ofertę. Złożenie oferty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację danych Oferenta.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny na każdym etapie, nie wybrania żadnej oferty lub zmodyfikowania treści zapytania ofertowego, w szczególności ze względu na konieczność usunięcia wad zapytania, dostosowania zapytania do wymagań powszechnie obowiązującego prawa lub innych regulacji wiążących Zamawiającego, o ile okaże się to konieczne do prawidłowej realizacji projektu lub przedmiotu zapytania.
 3. Z tytułu unieważnienia postępowania Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia w     stosunku do Zamawiającego.
 4. O unieważnieniu postepowania Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia bądź złożyli oferty.

 

VII. Miejsce dostawy: 

 1. Wykonanie umowy nastąpi w terminie maksymalnie do 60 dni od daty podpisania umowy z Zamawiającym.
 2. Miejsce dostawy: Ujrzanów 282A, 08-110 Siedlce i/lub ul. Sucharskiego 2, 08-110 Siedlce
 3. Dostawy będą realizowane według potrzeb Zamawiającego do 30 dni od zgłoszenia zapotrzebowania pod wskazany adres dostawy.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia. Nowe terminy będą ustalane w konsultacji z wyłonionym Wykonawcą.

 

IX. WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Wynagrodzenie, będzie płatne przelewem na rachunek Wykonawcy na podstawie faktury VAT
  z 30-dniowym terminem płatności.
 2. Podstawą do wystawienia faktury VAT jest protokół odbioru podpisany przez Zamawiającego.

 

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawcy pozostają związani złożoną przez siebie ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o wydłużenie tego terminu o oznaczony okres.

XI. WARUNKI ZAWARCIA I WPROWADZANIA ZMIAN W UMOWIE

 1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłożył najkorzystniejszą ofertę z zastrzeżeniem że:
 2. Zamawiający określa następujące warunki zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania:

- zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu Stron, wyrażoną na piśmie w drodze aneksu do niniejszej umowy;

- dopuszczalne zmiany postanowień umowy:

- zmiana terminu realizacji umowy, w tym harmonogramu realizacji zadań, jeżeli zmiana jest konieczna z przyczyn losowych uniemożliwiających realizację zamówienia w zakładanym terminie,

- zmiana terminów i warunków płatności, jeżeli jest następstwem wszelkich zmian wprowadzanych przez strony do umowy; konieczność zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek nieprzewidzianych wcześniej okoliczności lub inne zmiany będące następstwem zmian umowy o dofinansowanie i wytycznych dotyczących realizacji zamówienia;

- zmiana dotyczące nazwy i siedziby Wykonawcy, jego formy organizacyjno-prawnej, numerów kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych w trakcie trwania umowy lub następstwo prawne;

- zmiana mająca na celu poprawę oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w umowie;

- zmiana osób przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami.

3. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających. W takiej sytuacji zakres zamówienia oraz warunki zostaną ustalone stosownie do zaistniałych okoliczności, z zastrzeżeniem, że: 

- Zamówienie uzupełniające może być udzielone w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, a wartość zamówienia uzupełniającego nie może przekroczyć 50% wartości zamówienia podstawowego.

 

XII. Załączniki: 

1. Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy I część przedmiotu zamówienia: NORMALIA

2. Załącznik nr 2 - Formularz Ofertowy II część przedmiotu zamówienia: ELEMENTY ZŁĄCZNE

3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych;

4. Załącznik nr 4 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;

5. Załącznik nr 5 - Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub dokumentów rejestrowych

Pliki do pobrania:

pdf
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
file
Przedmiot zamówienia I część - NORMALIA
file
Przedmiot zamówienia II część - ELEMENTY ZŁĄCZNE
pdf
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy I części: NORMALIA
pdf
Załącznik nr 2 Formularz ofertowy II części: NORMALIA
pdf
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych;
pdf
Zapytanie ofertowe