Zestawienie pytań i odpowiedzi do zapytania ofertowego Nr 6/1.1.1/2016

Unia

 

Zestawienie pytań i odpowiedzi potencjalnych oferentów

 

Dotyczy: zapytania ofertowego nr 6/1.1.1/2016 z dnia 04.08.2016 dot. zakupu wartości niematerialnych i prawnych: oprogramowania typu CAD/CAM do wykrawarek, laserów wycinających, wycinarek plazmowych oraz pras krawędziowych.  

 

Zestaw nr 1

1. „zawierając min 2 moduły do konwersji dokumentacji 3D na dokumentację technologiczną …” Jakie formaty dokumentacji 3D mają być obsługiwane przez taki moduł ?

Odpowiedź: Uniwersalnym formatem wymiany danych 03D jest format STEP. Redukcja czasu przygotowania dokumentacji poprzez szybką konwersję plików STEP do płaskich rozwinięć jest dla nas kluczowym wymogiem zakupowanego systemu.

2. „Programowanie pras krawędziowych EHT, FinnPower, Trumpf ”Prośba o podanie symboli maszyn oraz oznaczenia sterowników CNC ?

Odpowiedź:

Symbole maszyn:

TRUMPF TrueBend 7036

TRUMPF Vario Press ecoline 230 – 40

FINN POWER  B160 – 4080AC CW6

TRUMPF TrueBend 5230

3. Na czym ma polegać możliwość „konwersji danych nestingowych do systemu ERP”, jakie dane mają być przesyłane oraz w jakim trybie: automatycznie, półautomatycznie, ręcznie ?

Odpowiedź: Wariantów może być kilka. Liczymy na tryb w pełni automatyczny.

Dane które mają być przesyłane z systemu CAM do systemu ERP to:

- oznaczenie nowego Zlecenia Produkcyjnego,

- użyta maszyna,

- czas pracy maszyny,

- materiał użyty do ZP (index, ilość, jm. )

- odpad materiału (index, ilość, jm. )

- półproduktu uzyskane z ZP (index, ilość, jm.)

Na podstawie tych danych w systemie ERP zakładane będzie ZP, z wskazaniem maszyny, czasu i pozostałych elementów.

4. Kto będzie odpowiedzialny po stronie ERP za obróbkę przesłanych danych ?

Odpowiedź:

Administrator ICT ze strony Bozametu.

5. Czy ma być obsłużony automatyczny lub półautomatyczny również import danych z systemu ERP do CAM, jeżeli tak to jakie dane oraz kto takie dane przygotuje ?

Odpowiedź: Wariantów może być kilka. Liczymy na tryb w pełni automatyczny.

Możliwości wysyłki z ERP do CAM: dostępne API wraz z dokumentacją, tabel pośrednich, ostatecznie xml.

Możliwości odbioru z CAM do ERP: dostępne API wraz z dokumentacją, inne oprogramowanie.

Dane które mają być przesyłane z systemu ERP do CAM to:

- stany magazynowe na arkuszach blach (index, ilość, jm.)

- rezerwacje na elementy do nestingu (index, ilość, jm., data realizacji)

6. „Możliwość dokupienia kolejnego postprocesora …” Na jakie procesy: laser, plazma, wykrawarka, waterjet ?

Odpowiedź: System docelowo powinien mieć możliwości rozbudowy o kolejne procesy wycinające i gnące wraz z postprocesorami. Na dzień dzisiejszy nie możemy określić konkretnych maszyn. Potencjalnie występujące procesy, których obsługą możemy być zainteresowani to dodatkowo cięcie laserowe profili i rur, cięcie laserowe 3D, zaginanie.

7. „Integracja z istniejącym systemem”Jaki okres Zamawiający wyznacza na taką integrację, czy jest opracowana dokumentacja takiej integracji opisująca proces oraz zakres danych ?

Odpowiedź: 6 miesięcy, dokumentacja miałaby powstać jak zostaną ustalone sposoby i możliwości integracji pomiędzy CAM i ERP.

8. Co dla Zamawiającego oznacza „krótki czas reakcji w przypadku wystąpienia problemu”, w jakich jednostkach ma być podane: dni, godziny, minuty ?

Odpowiedz: Zapis powinien być interpretowany w kontekście definicji opisanej w kryterium serwis-czas reakcji serwisowej na zgłoszenie problemu, wyrażony w godzinach. „Czas reakcji serwisowej na zgłoszenie problemu rozumiany jest jako okres od  momentu przyjęcia zgłoszenia do podjęcia przez Wykonawcę pierwszych czynności diagnostycznych wraz ze wskazaniem planowanych działań, celem przywrócenia pierwotnej funkcjonalności i efektywności działania oprogramowania”.

Spośród wszystkich złożonych ofert maksymalną liczbę punktów otrzyma oferta z najkrótszym zaproponowanym czasem reakcji serwisowej na zgłoszenie problemu.

9. Co Zamawiający rozumie przez doradztwo–jaki zakres w ramach tego punktu może być realizowany ?

Odpowiedź: Doradztwo rozumiane jest przez Zamawiającego jako pomoc w ramach wsparcia serwisowego/technicznego typu usunięcie drobnego błędu, interpretacja komunikatu błędu, pomoc w ustawieniach programu itp.

10.Krótki czas aktualizacji do nowej wersji oprogramowania”Czy Zamawiającemu chodzi o czas poświęcony na zainstalowanie nowej wersji czy też podanie czasu pomiędzy dostarczeniem nowych wersji, jakie modyfikacje są w kręgu Zainteresowania Zamawiającego: Zmiany w interfejsie, modyfikacje raportów, dopisywanie dodatkowych funkcjonalności na życzenie Zamawiającego ?

Odpowiedź: Czas poświęcony na wdrożenie nowej wersji oprogramowania (instalacja, konfiguracja,  szkolenie pracowników, ewentualne modyfikacje raportów i inne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania oprogramowania).

11. W załączniku numer 1 jest punkt 3 gdzie trzeba podać cenę łączną za całość, aczkolwiek tabela zawiera w sobie rozbicie na pozycje gdzie występuję prośba o podanie ceny za opiekę techniczną na kolejny rok – ale ta wytyczna nie jest ujęta w wymaganiach ofertowych, że oferent ma to na tym etapie zdefiniować – jak to rozumieć ?  Nigdzie nie jest opisane jaki okres wsparcia technicznego ma być założony w ofercie.

Odpowiedź: Zamawiający w formularzu ofertowym prosi o wskazanie w pozycji Wsparcie serwisowe ceny jednostkowej netto przyjmując za jednostkę miary jeden rok:

- wsparcie serwisowe w pierwszym roku (trwania umowy)

- wsparcie serwisowe w kolejnym roku (trwania umowy)

Długość okresu wsparcia serwisowego uregulowana zostanie odrębnie w umowie zawartej z wybranym Wykonawcą.

 

W związku z odpowiedziami, udzielonymi na pytania Oferentów, treść zapytania ofertowego ani jego załączników nie uległa zmianie, w związku z tym termin składania ofert nie ulega przesunięciu.

 

2016-08-10