Informacje o Wynikach Postępowania

Ujrzanów dnia, 31.08.2016r.  

Zamawiający:

Bozamet Sp. z o.o.                                                                           

Ujrzanów 282A

08-110 Siedlce

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot. zapytania ofertowego nr 6/1.1.1/2016 z dnia 04.08.2016r.

 

Zamawiający – Bozamet Sp. z o.o., Ujrzanów 282a, 08-110 Siedlce informuje, że w wyniku zapytania ofertowego nr 6/1.1.1/2016 z dnia 04.08.2016r.dot. zakupu wartości niematerialnych i prawnych: oprogramowania typu CAD/CAM do wykrawarek, laserów wycinających, wycinarek plazmowych oraz pras krawędziowych, w ramach  realizacji projektu „Opracowanie innowacyjnych prototypów lekkich i trwałych elementów oraz konstrukcji do zabudowy pojazdów ciężarowych, dostawczych, przyczep i naczep” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

Oferta najkorzystniejsza:

VERASHAPE TOMASZ SZYMAŃSKI

ul. Wyspiańskiego 27A,

35-111 Rzeszów.

 

Oferty odrzucone:

STIGO Sp. z o.o.

ul. L. Podbipięty 29

31-980 Kraków

 

Powodem odrzucenia oferty jest niespełnienie wymogów opisanych w pkt. III Opis przedmiotu zamówienia – zaproponowane przez STIGO Sp. z o.o. oprogramowanie nie posiada jednej z wymaganych przez Zamawiającego funkcjonalności – programowania pras krawędziowych EHT i Trumpf.

 

Informacja o wynikach niniejszego postępowania zamieszczona została na www.bozamet.pl, stronie www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz wysłana pocztą elektroniczną bądź tradycyjną do każdego wykonawcy, który złożył ofertę.

 

Pliki do pobrania:

pdf
Informacje o Wynikach Postępowania