Planowanie produkcji i logistyka 

 

Wszystkie zlecenia są wprowadzone do systemu ERP a następnie przetwarzane na zlecenia produkcyjne.

Za pomocą modułu MRP zespół planowania ustawia kolejkę produkcyjną na każdej operacji i w każdym wydziale.

Pozwala to precyzyjnie rozliczyć zlecenia, a także policzyć i zaplanować zasoby produkcyjne.