CertyfikatyFirma Bozamet sp. z o. o. posiada wdrożony system zarządzania jakością ISO 9001:2000 oraz certyfikat 1090-1, potwierdzający spawanie konstrukcji w klasie C2.